ΙΡAΚ Η ΧΩΡA ΤΩΝ ΕΚΠΛHΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΏΝ, ΤΩΝ ΑΠΛΏΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑΥΜΆΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΎΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Έζησα ανάμεσα τους 12 μήνες ,ανέπτυξα σχέσεις εμπιστοσύνης , Συνεργασίας , φιλίας , και σύντομα , θα ξεκινήσουν και τα πρώτα ενεργειακα έργα , στο βόρειο τμήμα του Ιρακινού Κουρδιστάν. Μελετήσαμε και Αποτυπώσαμε της ελλειψης και της Δυνατοτητες , Που Υπαρχουν στην ππεριοχή και για τα επόμενα 20 τουλάχιστον χρόνια.
Ανασκόπηση των ευκαιριών και προκλήσεων για την τεχνολογία
και πάροχοι υπηρεσιών στη Δημοκρατία του Ιράκ έως το 2030.
Το Ουσιαστικό κομμάτι της έρευνας μας ,Αφορά όλους εκείνους που αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς και διανομής του Ιράκ το 2011 και πέρα.
Έχοντας τη σωστή γνώση, Απαραίτητη, για την Ανάπτυξη,Σχεδίων - Έξυπνων- Εφαρμογών, και με την Συνεργασία των τοπικών Επιχειρήσεων , θα αναπτύξουμε , Και ισχυροποιησουμε την θεση μας και της θεσης της κάθε τοπικης συνεργαζωμενης εταιρείας. Όμως, έχοντας το δικαίωμα γνώσης εξαρτάται απόλυτα από την ποιότητα των δεδομένων πηγής.

Με απαράμιλλη πόρους, MEED Insight είναι μοναδικά τοποθετημένη για να παρέχει το δικαίωμα προσφυγής νοημοσύνη για την επιχείρησή σας. Η παρούσα έκθεση εξετάζει τα σχέδια για τη μετατροπή του ιρακινού τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία τελεί υπό σοβαρή πίεση για να διευκολύνει μια αυξανόμενη δημόσια ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.
"Παρά το γεγονός ότι η πρόοδος με την ανασυγκρότηση του Ιράκ από το 2003 προχώρησε με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι αναμενόταν, αυτή η έκθεση καταδεικνύει πως η ιρακινή κυβέρνηση προχωρά με φιλόδοξα προγράμματα επενδύσεων στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή», λέει ο συγγραφέας, Edmund O'Sullivan. Η έκθεση αυτή θα σας παρέχει:
Εικόνα για το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο στο Ιράκ


Η κατανόηση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφοράς και διανομής του Ιράκ
Λεπτομέρειες σχετικά με το Ιράκ Masterplan ηλεκτρικής ενέργειας 2.015 έως 30
Μια επισκόπηση του προγράμματος του Υπουργείου Ηλεκτρισμού ΟΠΠ
Τα στοιχεία για την ηλεκτρική ενέργεια στο ιρακινό Κουρδιστάν
Ένας πρακτικός οδηγός για τους νόμους, τους κανονισμούς και την ασφάλεια - την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ιράκ