ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ . ΈΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

                     

Το  Ερευνητικό Τμήμα της D.T.S.  σε συνεργασία με την C .C. B. για πρώτη φορά θα  παρουσιάσει τα νέα τεχνολογικά  επιτεύγματα , καινοτομίας σε ευρωπαϊκό / Foroum.'' SMART CITIES  2020 ''  Σύντομα θα αναρτηθούν και περισσότερες  λεπτομέρειες ,  Από την Ελληνική  πλατφόρμα
Smartcitiesgr.blogspot.com .  Έντονο το ενδιαφέρον των Ο. Τ.Α  της ΕΛΛΑΔΑΣ Για την Διοργάνωση , '' SMART GREECE   2020