Συμφωνία μεταξύ Dts-Mimg - Group & Αιγυπτιακού Egyptian-Energy Group. Ξεκινούν την παραγωγή, πιστοποίηση, και εγκατάσταση, επί Αιγυπτιακού εδάφους. Dual Axis Tracking System:Model DTS MR-SD 2.5 XT / XT PLUS & Special Edition P/V capacity3kw 33 kw /mod PHENOMENON.

 "Dts-Mimg - Group & Egyptian Energy Group"The first 2-axis full digital tracking system
 in the world.
                   

The first 2-axis full digital tracking system in the world. now &smart App'solution.The tracking system DTS- MR SD was developed with special software of three dimensional parametric design “Dassault Systems”.To ensure the adequacy of both the strength and the workability of construction, we used the Finite Element Method, in the environment of SolidWorks Simulation 2009.


                               

                                 DTS Tracking Systems DTS MR-SD/AND

                                     control M2M servises from Satelite