Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων - βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων Διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID -Wi-fi Gps by SMARTON.GR

                 

Συστήματα Ψηφιακής Ενημέρωσης Μέθοδος Αυτόνομης Διαχείρισης Περισυλλογής Απορριμμάτων τοποθέτηση & λειτουργία αισθητήρων.                       

Κάθε Δήμος Μικρός η Μεγάλος , Με την Εγκατάσταση & Εφαρμογή -τοποθέτηση & λειτουργία έξυπνων αισθητήρων, επάνω στους κλασικούς κάδους του , θα καταφέρει την εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων - βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων, την Διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων , τον απόλυτο έλεγχο συλλογής απορριμμάτων, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσω της ανακύκλωσης. Με τις νέες μεθοδολογίες έξυπνης συλλογής απορριμμάτων, Και την ενεργό συμμετοχή πολιτών, και τοπικών φορέων, Ο Δήμος θα επιτύχει ακόμη περισσότερα, Έσοδα, θα εναρμονιστεί με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την μείωση των αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου για το 2020, στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Για λοιπές πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα mail: dtsdigitaltrackingsystems@gmail.com η στο τηλ 27520-92610