ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΜΑΛΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝ.ΠΛΩ ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΩΤΟΜΕΙ ( VIDEO )