ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΌΡΩΝ "SMART SENSORS"ΈΡΓΟ 1: Αναβάθμιση κάδων ανακύκλωσης μέσω συστήματος καταγραφής και βελτιστοποίησης της δρομολόγησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο πρόκειται να εγκατασταθούν και να αναλάβουν Σύντομα την έξυπνη διαχείριση και περισυλλογή των κάδων. 

(600) - Πιστοποιημένοι Σένσορες Ογκομέτρησης Smart & RFidtags και Έξυπνα Πιστοποιημένα συστήματα αναγνώρισης των απορριμμάτων id, καταγραφής και διαχείρισης σημάτων
Σώματα με Αισθητήρες Πυρκαγιάς με Κέντρο Ελέγχου 24 ώρες ,365 ημέρες, Από την Smarton 24 Η χρήση της εφαρμογής , Η Τοποθέτηση Sensors και RFid - Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λογισμικού - τοποθέτηση του εξοπλισμού στα Οχημάτα -κ.λ.π ¨
Υπηρεσίες-  πληροφορίες για προϊόντα παρέχονται Εδω!
 Mail" dtsdigitaltrackingsystems@gmail.com
 www.dtsdigitaltrackingsystems.com