ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

   
ΧΙΛΙΑΔΕΣ AΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΓΝΟΟΎΝΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΈΘΕΤΑΝ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΙΝΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΜΈΝΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΡΧΗ ΣΉΜΕΡΑ .., ΚΑΙ ΑΚΌΜΗ.. ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΎΝ...
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΈΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.... ΔΙΟΤΙ Ο
ΚΟΣΜΟΣ .... ΤΏΡΑ ..... ΓΝΩΡΊΖΕΙ.